Kategóriák
Cég adatok

Adatkezelési tájékoztató

A Pitair Kft. által üzemeltetett https://pitair.hu weboldallal kapcsolatos adatkezelési tevékenységekről.
A Pitair Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) az általa működtetett https://pitair.hu honlapján keresztül az alábbi tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységeket végez.
Társaság fontosnak tartja, hogy a fentiekkel kapcsolatban bemutassa az érintetteknek a személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit, körülményeit.
Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött.
Társaságunk garantálja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltak, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.
A Társaság, mint adatkezelő adatai:
Az adatkezelő megnevezése:
Pitair Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Pitair Kft.)
Székhely: 2300 Ráckeve, Széchenyi u. 48.
Adószám: 14674758-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-126999
Az adatkezelő elérhetőségei:
Postai cím: 2300 Ráckeve, Széchenyi u. 48.
E-mail cím: info@pitair.hu
Webcím: https://pitair.hu
Telefon: +36 20 933 1867

AJÁNLATKÉRÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Társaságunk lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton ajánlatot kérjenek ügyfeleink.

 •  A személyes adatok kezelője: Pitair Kft. 2300 Ráckeve, Széchenyi u. 48.
 • Az adatkezelés célja: előzetes tájékoztatás termék vagy szolgáltatás árairól
 •  Az adatkezelés jogalapja: az ajánlatkérő személy előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 •  A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím.
 •  Az adatkezelés időtartama: az ajánlat küldésének dátumát követő három év.

  COOKIE (süti) KEZELÉSE
 •  A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
 •  Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
 • A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
 • Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
 • A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. tájékoztatást kérhet,  
 2. kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, 
 3. tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint korlátozását (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad),
 4.  bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 5. a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 6. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 7. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 8. Telefon: +36 (1) 391-1400  Fax: +36 (1) 391-1410
 9.  E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu

  Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.
  Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatjuk.
  Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://pitair.hu/adatkezeles weboldalon történik.